EVAL – hodnocení aktivity žáků v hodině

Aplikace pro hodnocení aktivity žáků v průběhu vyučovací hodiny. Na začátku hodiny získají všichni žáci plný počet 9 bodů. V průběhu hodiny má vyučující možnost toto bodové hodnocení snižovat podle aktivity žáka až na 1 bod. Na konci hodiny jsou body převedeny na známky a uloženy v systému. Průběh hodnocení vidí vyučující i žáci na obrazovkách svých počítačů nebo na dataprojektoru.

Převod bodů na známky lze zobrazit i v průběhu hodiny (9-8 bodů odpovídá hodnocení 1, 7-6 hodnocení 2, 5-4 hodnocení 3, 3-2 hodnocení 4 a 1 bod hodnocení 5. 0 znamená, že žák není hodnocen (nemoc a pod.).

Nad tabulkou s bodovým hodnocením je zobrazován pruh ukazující kolik času z vyučovací hodiny již uplynulo. V poslecních dvou minutách pruh zčervená.

Přidat komentář

1 Komentáře.

Přidat komentář