V pravidelných intervalech vystavuje a rozesílá faktury dle specifikace v objednávce (předdefinované položky s jejich cenami, informace o fakturačním období a další nastavení). Faktura obsahuje OR kód platby, možnost vytištění faktury nebo stažení ve formátech PDF, ISDOC, případně FlexiBee.

Kromě fakturace pravidelných položek umožňuje FaktuRoBot evidenci Individuálních dodávek, které v následujícím fakturačním období může přidat do pravidelné faktury nebo je může fakturovat individuálně.

Automaticky načítá výpisy z účtu a páruje platby s vystavenými fakturami. Za přijetí platby může odběrateli poděkovat a neuhrazené faktury upomíná k platbě.

Průběžně informuje o stavu pohledávek, graficky zobrazuje předpokládaný vývoj příjmů a odhaduje daňovou povinnost na konci roku. Tiskne Podklady pro zpracování daňového přiznání.

Web projektu: https://fakturobot.eu

Ukázka administrace
Elektronická faktura