MenuBoard je informační panel s nabídkou produktů nebo služeb. PromoBox umožňuje provoz několika panelů současně. Vzhled panelu je individuální, navržený dle potřeb zákazníka. Obvykle obsahuje název skupiny produktů s reprezentativním obrázkem a seznam produktů sekupených do podkupin. Současně s textovou nabídkou může panel zobrazovat také fotografie jednotlivých produktů s podrobnějším popisem, akční nabídkou a pod. Kromě standarní nabídky produktů může panel zobrazovat také reklamní snímky nebo videa. Může být zdrojem hudebního podkresu provozovny a může také přehrávat zvuková propagační sdělení. Formát panelu může být na šířku i na výšku (dle navrženého skinu).

Nejširší uplatnění MenuBoardů je v provozovnách s občerstvením.

Web projektu: http://menuboard.cz