Unikátní řešení vyvolávacího systému

Příchozí klient vloží kartičku zdravotní pojišťovny a označí důvod své návštěvy. NextPlease! ověří platnost jeho zdravotního pojištění v centrálním registru a zjistí, zda se jedná o nového nebo stávajícího klienta.

Sestra i lékař vidí na svém monitoru seznam klientů včetně jejich doby čekání. Kliknutím myší je mohou pozvat do ordinace.

NextPlease! v čekárně je hlasem vyzve ke vstupu a nasměruje do příslušných dveří, které krátce předtím odemknul. Po skončení vyšetření označí zdravotnický personál klienta za odbaveného.

Web projektu: http://nextplease.cz